Nevesbu en Iv-Infra in finale Defensie Innovatie Competitie met intelligente ‘advanced maintenance’ toepassing

Nevesbu en Iv-Infra in finale Defensie Innovatie Competitie met intelligente ‘advanced maintenance’ toepassing March 2022 - Hoe kan het beheer en onderhoud aan de vaartuigen en voertuigen van onze Nederlandse Defensie efficiënter en effectiever worden uitgevoerd? Slimme technologie speelt hierin een sleutelrol. In 2021 daagde Defensie het bedrijfsleven met de Defensie Innovatie Competitie uit om met vernieuwende ideeën te komen voor zogenoemd ‘advanced maintenance’. Nevesbu en Iv-Infra schreven hierop in met de innovatie Raimond: een Risicogestuurde Artificieel Intelligente Monteur voor Onderhoud aan Nederlandse Defensieonderdelen. Donderdag 17 maart staan Nevesbu en Iv-Infra in de finale met deze innovatie.

Op nieuwe manieren invulling geven aan beheer en onderhoud
Het materieel dat Defensie gebruikt tijdens operaties is cruciaal in haar missie om te zorgen voor vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Vanzelfsprekend moet het materieel dan ook voldoen aan de hoogste eisen, zeker op het gebied van technologische hoogwaardigheid en betrouwbaarheid en beschikbaarheid (militaire gereedheid). Het op peil houden van de materiële gereedheid is in toenemende mate een kostbare en moeizame uitdaging door de hoge operationele ambities, gezamenlijk optreden, vele soorten specialistisch en complex materieel en sterk variërende gebruikersprofielen en uitdagende omgevingscondities. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om op nieuwe manieren invulling te geven aan onderhoud. Met de DIC zoekt Defensie nadrukkelijk naar innovaties die bijdragen aan efficiënter en effectiever beheer en onderhoud, en die tevens een oplossing zijn voor technisch-operationele uitdagingen gerelateerd aan onderhoud.  
 
Het idee achter Raimond
Een grote uitdaging in het beheer en onderhoud van assets (in dit geval het materieel van Defensie en de installaties en onderdelen waarmee dit materieel is uitgerust) is om een optimale balans te vinden tussen de prestaties, risico’s en kosten. Nevesbu en Iv-Infra geven hier met Raimond invulling aan door Defensie op een efficiënte en risicogestuurde manier te adviseren bij het nemen van beslissingen voor onderhoud en reparatie van assets. Op hoofdlijnen doen wij dit met Raimond door de ‘missing link’ te vormen tussen alle beschikbare data, en het daarbij hanteren van een risicogestuurde benadering voor het geven van een geprioriteerd advies. Donderdag 17 maart lichten Nevesbu en Iv-Infra de innovatie toe tijdens de finale van de Defensie Innovatie Competitie. De winnaar van de competitie ontvangt een budget waarmee de innovatie verder kan worden geperfectioneerd, met als doel dat Defensie hier uiteindelijk van profiteert.

Back to overview