Duurzaamheid

Duurzaamheid is een veelzijdig begrip dat door verschillende mensen op verschillende manieren bekeken wordt. Iv-Groep tracht zijn eigen invulling aan het begrip duurzaamheid te geven. Dit betekent dat wij streven naar het echt toevoegen van waarde aan de maatschappij. Dit is niet eenvoudig, maar wel onze ambitie.

Duurzaamheid in onze projecten
Waarde aan de maatschappij toevoegen zien wij terug in onze dagelijkse activiteiten. Bij alle projecten zien we het als onze verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving te behouden en te verbeteren. We zijn continu op zoek naar de beste oplossingen met de grootst mogelijke impact met betrekking tot duurzaamheid. Hierbij maken wij gebruik van bekende methodes en programma's zoals onder andere Trias Energetica, Life Cycle Analyses (LCA), GreenCalc, GRP, DuboCalc en BREEAM.

Werkgroep Duurzaamheid bij Iv-Groep
Om initiatieven en ideeën op het gebied van duurzaamheid te kanaliseren en om hieraan 'handen en voeten' te geven heeft Iv-Groep de Werkgroep Duurzaamheid opgericht. De Werkgroep heeft als taak het initiëren, coördineren en implementeren van voorzieningen en maatregelen die direct te maken hebben met duurzaamheid. Wij laten ons hierbij leiden door de strategische uitgangspunten 'People, Planet en Profit'.

Duurzaamheidsbeleid
Het interne beleid van Iv-Groep houdt in dat veel beleidsmaatregelen worden getoetst aan de eisen van ISO 26000, de internationaal aanvaarde norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Praktisch gezien vertaalt dit zich onder andere in een actueel mobiliteitsplan, diverse maatregelen met betrekking tot energiereductie, het betrekken van medewerkers bij idee- en beleidsvorming en door de inzet van de CO2-prestatieladder. Ook extern kijken we naar de mogelijkheden om CO2-reducties te behalen. Bijvoorbeeld door CO2-reductie te behalen in onze projecten en deelname aan goede initiatieven in de branche die gericht zijn op het terugdringen van de energie en CO2-uitstoot.

Enkele van onze duurzame projecten vindt u hieronder:
Fietsverbinding Vlietpolderplein
Fietsverbinding Vlietpolderplein
Om de fietsstructuur te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, wil Provincie Zuid-Holland een nieuwe..
Planonderbouwing centrale slibverwerking rwzi Schelluinen
Planonderbouwing centrale slibverwerking rwzi Schelluinen
Waterschap Rivierenland wil de slibverwerking in het westelijk deel van haar beheersgebied optimaliseren door het..
Hoofdkantoor Van Oord
Hoofdkantoor Van Oord
Onder de voet van de Brienenoordbrug in Rotterdam ligt het hoofdkantoor van Van Oord. Het kantoor biedt plaats aan..
Getijdenduiker Waterdunen
Getijdenduiker Waterdunen
In West Zeeuws-Vlaanderen wordt vanaf 2012 een groot natuur- en recreatiegebied aangelegd, Waterdunen genaamd..
Kademuur en onderdoorgang Neherkade
Kademuur en onderdoorgang Neherkade
Gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van de stad en regio. Om de doorstroming van het verkeer, de..
Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden
Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden
Voor de realisatie van het kantoor van Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft Iv-Bouw alle gebouwinstallaties en de..

Brochures Duurzaamheid

 

Contactpersonen

Femke Valk
Femke Valk
+31 88 943 3000
Safae Bouali - Badi
Safae Bouali - Badi
+31 88 943 3000