Team met Iv-Bouw beste aanbieder voor De Passie Utrecht

Team met Iv-Bouw beste aanbieder voor De Passie Utrecht maart 2018 - Het team van Rots Bouw met AGS Architects als architect en Iv-Bouw als totaaladviseur is als beste aanbieder uit de bus gekomen voor project De Passie in Utrecht. De Passie is de grootscheepse renovatie en uitbreiding van een school van circa 6.500 m2. Woensdag 7 maart 2018 was de officiƫle ondertekening van de overall Design and Construct overeenkomst tussen De Passie en Rots Bouw.

Duurzame renovatie

Het schoolgebouw wordt gefaseerd gerenoveerd en uitgebreid terwijl het in bedrijf blijft. Tijdelijke huisvesting op het terrein maakt de renovatie mogelijk en er worden maatregelen genomen om de overlast te beperken. Het gebouw wordt ingrijpend aangepast en duurzamer gemaakt naar een niveau wat 30% lager is dan de wettelijke nieuwbouweis. Een aanzienlijk verbeterde gebouwschil, het verwijderen van de gasaansluiting en een All-Electric gebouw met een luchtwarmtepomp zorgen voor dit duurzame resultaat.

Iv-Bouw werkt zowel de installaties als de hoofddraagconstructie uit en Iv-Consult ondersteunt Iv-Bouw op constructie technisch gebied.

Risicodragende adviespartner

Iv-Bouw is onder Rots Bouw de risicodragende partij voor het installatietechnische deel van dit project. Dit is een primeur voor Iv-Bouw en past goed in de ambities van Iv-Bouw en Iv-Groep om meer te doen met het risicodragend aannemen van projecten.

In de utiliteitsbouw is het meestal de bouwkundige aannemer die het voortouw neemt bij D&C aanvragen. Aangezien de installaties een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van het werk en de bouwkundige aannemer zelf niet thuis is in deze materie, heeft de aannemer in de offertefase al ondersteuning nodig van een installateur of een adviesbureau. Het is voor de aannemer van belang dat hij zich laat ondersteunen door partijen waarmee hij een winnende aanbieding kan maken, maar het is gezien zijn ontwerpverantwoordelijkheid ook van belang dat hij samenwerking zoekt met partijen die de ontwerp- en uitvoeringsrisico’s tot het minimum kunnen beperken en kunnen helpen dragen. Iv-Bouw neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de installatietechnische werken.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie